Magunkról

Jövőt építeni csak meglévő értékeinkre lehet. Azokra az értékekre, melyek kultúránk alapját képezik. Ha azt szeretnénk, hogy fönnmaradjon, ápolnunk, gondoznunk kell, mert ez a folyamatos törődés alakítja ki nemzedékeink identitását, határozza meg helyünket a világban. Múltunk és kultúránk ápolásával merítünk erőt, hogy újra képesek legyünk küzdeni egy eszméért, egy hitért, egy nemzetért. Képesek legyünk megőrizni azokat a határokat, melyeken belül európaiak maradhatunk; szabadon élhetünk és szabadon gondolkodhatunk. Hiszen csak így lehetünk függetlenek és csak így élhetünk félelem nélkül saját világunkban.

A szabadságért olykor küzdenünk kel, csak úgy, mint határainkért. Erre a küzdelemre most újra szükség van, és mi, kulturális egyesületként nem fegyverekkel, hanem magyar és európai kultúránk legyőzhetetlen erejével harcolunk. Azzal a hittel és meggyőződéssel, hogy Európa lelke keresztény, ha még most alszik is, és nekünk nincs más dolgunk és feladatunk, mint ezt a szunnyadó lelket fölébreszteni.