Loading color scheme

Néhány szó rólunk

Benda Gábor
Benda Gábor

Egyesületünk az elmúlt évtizedben számos kulturális projektet valósított meg, melyek során műfajtól függetlenül az európai antik-zsidó-keresztény hagyomány értékeinek ápolása állt tevékenysége középpontjában. Legyen szó zenei rendezvényről, kiállításról, emléktábla állításról, ennek az értékvilágnak a hirdetése, széles körben való terjesztése határozta meg működését, formálta és identifikálta szellemiségét.

Ennek mentén cselekvéseink két fő csoportra bonthatók: a klasszikus- és könnyűzene széles körben való terjesztése és olyan módon való interpretálása, amely műfaji korlátok nélkül hoz létre könnyen befogadható kulturális produkciókat fiatalok és hátrányos helyzetűek számára is, elsődlegesen népművelési, oktatási, nemzeti és vallási tematikájú kulturális események szervezésén keresztül.

 

Ezen túlmenően szervezünk tematikus történelmi és kortárs képzőművészeti kiállításokat is, melyekkel megjelenési és közönségbázis építő lehetőséget kívánunk teremteni kortás alkotók számára, illetve különleges, adott egyének és csoportok számára nehezen elérhető tárlatokat mutatunk be érdeklődő és befogadásra alkalmas közegek spontán kiállítási tereiben. Munkánk során a specifikus igények felmérésével hatékony módon juttatjuk el a kulturális javakat olyan hátrányos helyzetű területekre is, amelyekre a kulturális főáram jellemzően nem jut el; így valósítottunk meg koncerteket Tornabarakonyban, Bódvaszilason, Szamostatárfalván, Szamosangyaloson, Nagygécen, Szamosbecsen, Csengersimán, Sárbogárdon, Rácalmáson és sok más településen. Budapesten és más nagyvárosokban tartott rendezvényeinken pedig nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generációk megszólítására; ennek megfelelően hoztunk létre tematikus kiállításokat és koncerteket általános iskolákban és gimnáziumokban, több mint ötven oktatási intézményben valósítva meg ezzel népművelő kulturális tevékenységet. Munkánk során kreatív konzervatív kulturális konzultáció módszertani meghatározás definiatív keretrendszerének mentén strukturáltuk tevékenységünket, melyet ilyen formán mi magunk határoztunk meg az elmúlt évek tapasztalataira támaszkodva. Ezen koncepció lényege, hogy értékeink megőrzésével, illetőleg azokhoz visszanyúlva teremt  korszerű alkotásokat, és hozza felszínre múltunk és kollektív emlékezetünk darabjait. Kreatív, mert mind az ötletek, mind pedig a kivitelezés terén a lehetőségekhez idomuló fantáziadús gondolatokra, elképzelésekre épül, konzervatív, mert az antik-zsidó-keresztény hagyományok alapjain áll; a szó tág értelmében kulturális, hiszen a körülöttünk lévő világot értelmezhető módon csak a kultúra fogalmával és annak attribútumaival tudja leírni, és konzultatív, mert az új koncepciókat és megvalósításokat egyének és csoportok közötti diskurzusok eredményeként jeleníti meg, teszi térben és időben kirajzolódóvá. Egyesületünk a kultúra fogalmát az élet minden olyan területére vonatkoztatja és aktualizálja, amely a világot humánussá és a biológiai létezésen túlmutatóvá teszi, következésképpen a fejlődés egésze csak addig szolgálja az embert, amíg az valamilyen módon kapcsolódik az emberi kultúrához, vagy éppen megteremti azt.

A kultúra keresztmetszetében az egyén, mint individuum áll, ily módon az egyén fejlődését szolgálja, és majd az egyén fejleszti tovább. Mivel a kultúra, mint olyan, csak meglévő értékeinkre épülve, abból táplálkozva, és ismereteinkre alapozva képzelhető el, a kultúra progressziója is csak az értékek ápolásával, és azok figyelembevételével valósulhat meg. Ha ugyanis a progresszió a múlt értékeinek eltörlésével jön létre, az fasizmushoz és bolsevizmushoz vezet. Ilyen értelemben a fejlődés nem az emberi méltóságot, hanem az elnyomást, az önkényt és a zsarnokságot szolgálja. Hitünk szerint az emberek individuumokként és nem identitáspolitikailag elkülönített csoportokként értelmezendőek, és mint olyanok, minden embernek joga van az egyéni kiteljesedésre tehetségéhez, tudásához és ambícióihoz mérten. Ennek lehetőségének előmozdítása elsődleges feladata a kulturális szférában tevékenykedő egyéneknek és célok köré szerveződött csoportoknak, társulásoknak.

Benda Gábor elnök